Afscheid Griffier Tweede Kamer Biesheuvel-VermeijdenOp 30 juni 2015 heeft de Tweede Kamer afscheid genomen van Griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Mevrouw Biesheuvel-Vermeijden vervulde deze functie sinds 1 november 2004 en was de eerste vrouwelijke Griffier van de Tweede Kamer in de geschiedenis.

Grotere versie foto

Bij haar afscheid als Griffier werden toespraken gehouden door de Voorzitter van de Tweede Kamer en de Griffier van de Eerste Kamer. Ook hield Biesheuvel-Vermeijden een afscheidsspeech, waarin zij benadrukte dat zij het als een groot voorrecht heeft ervaren om de functie te mogen uitoefenen en zo een kleine bijdrage te leveren aan de geschiedenis van onze parlementaire democratie. 

De Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, wees erop dat de media-aandacht waaronder het parlement zijn werk doet, verder is toegenomen tijdens het Griffierschap van Jacqueline Biesheuvel. Ook de Europese en internationale dimensie van het parlementaire werk is verder verbreed. Hamilton uitte zijn bewondering voor Jacqueline Biesheuvel en noemde haar 'nuchter, zelfbewust, laconiek, dienstbaar, rust brengend, oplossingsgericht, en effectief'. Hij prees ook haar gezaghebbende optreden in het internationale circuit van secretarissen-generaal van parlementen. Hamilton dankte Jacqueline Biesheuvel verder voor haar hartelijkheid, hulpvaardigheid en collegialiteit.

Kamervoorzitter Van Miltenburg ging in haar toespraak in op enkele successen van Jacqueline Biesheuvel als Griffier. Ze noemde onder meer haar rol bij het proces van parlementaire zelfreflectie, naar aanleiding van de motie Schinkelshoek c.s. uit 2008. Biesheuvel was griffier van een zware, politieke Stuurgroep, die de opdracht had om de positie, reputatie en werkwijze van de Tweede Kamer tegen het licht te houden. Ze heeft zich ook intensief bemoeid met de implementatie van de aanbevelingen van de Stuurgroep. Ook ging de Voorzitter in op de rol van Biesheuvel bij de nieuwe procedure van kabinetsformatie die in 2012 is ingevoerd. "Jouw stappenplan zorgde ervoor dat de Kamer precies wist wat er op welk moment moest gebeuren, en als er al eens een gaatje viel, knoopte jij de eindjes aan elkaar. Het grootste compliment dat je kunt krijgen, is dat het de Kamer is gelukt."

Aan het slot van haar toespraak deelde de Kamervoorzitter mee dat Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden voor haar maatschappelijke verdiensten is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, waarna zij de versierselen aanspeldde. 


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.