Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- Rondvraag

De commissie besluit, mede in verband met toezegging T02031 (Kabinetsreactie naar aanleiding van uitkomsten consultatie), een brief aan de regering te sturen over het kabinetsstandpunt aangaande het wetsvoorstel inzake splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman