Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI) (T02051)

- T02051

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2015 en besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden. Het lid Strik (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren. Een conceptbrief wordt op 7 juli 2015 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren