Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2013 (33.400)

- T01653

Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400)

De commissie besluit n.a.v. de brief van de minister van Financiën van 1 juni 2015 in reactie op de toezegging op 30 juni 2015 in schriftelijk overleg te treden. Een conceptbrief wordt volgende week geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren