Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C EK, AB

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo's; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer