Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Planning Algemene Financiële Beschouwingen en pakket Belastingplan 2016

De commissie herbevestigt de voorstellen van de commissie in vorige samenstelling om de Algemene Financiële Beschouwingen op 17 november 2015 en de plenaire beraadslaging over het pakket Belastingplan (onder voorbehoud) op 14/15 december 2015 te laten plaatsvinden, welke voorstellen het College van Senioren reeds heeft overgenomen in zijn besluitvorming.

Ten aanzien van de voorbereiding in commissieverband van het pakket Belastingplan verzoekt de commissie de technische briefing een week later te organiseren, op 24 november 2015. Het voorbereidend onderzoek zal dan plaatsvinden op 1 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren