Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- Rondvraag

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om, in lijn met hetgeen in de Eerste Kamer gangbare praktijk is, wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming zijn aanvaard, niet langer voor procedure te agenderen. De staf zal ervoor zorgdragen dat de termijnbrieven die wetsvoorstellen op het terrein van de commissie bevatten, ter informatie in het convocaat opgenomen worden.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om te bezien in hoeverre zij de lijst van openstaande en deels voldane toezeggingen op haar werkterrein wenst op te schonen. Leden/fracties kunnen suggesties voor het afvoeren van toezeggingen tot en met 8 september 2015 aan de staf doorgeven. De verzamellijst met gedane suggesties zal vervolgens voor besluitvorming in de commissie worden geagendeerd.

Op voorstel van het lid Prast (D66) besluit de commissie om de bewindspersonen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Op voorstel van het lid Van Strien (PVV) spreekt de commissie over het mogelijk organiseren van een briefing over de wijze waarop het bruto nationaal inkomen wordt berekend dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt. Zij besluit op 30 juni 2015 hierover nader te spreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren