Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- 34000 VI, AE

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2015 (34000 VI, AE) ter aanbieding van de tussenstand van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij stelt voorts vast dat de door de Nederlandse Orde van Advocaten ingestelde Commissie duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand eveneens op 8 juni 2015 tussenrapport heeft uitgebracht. De commissie houdt inhoudelijke bespreking en besluitvorming over de door haar gewenste follow-up aan totdat de eindrapportages van beide commissies zijn verschenen, welke zijn voorzien voor september respectievelijk oktober/november 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren