T02107

Toezegging Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)De Staatssecretaris van SZW ondersteunt de motie-Ester om de wet over drie jaar te evalueren.


Kerngegevens

Nummer T02107
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2014
Deadline 1 april 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen evaluaties
pensioenfondsen
pensioenstelsel
Kamerstukken Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 13, item 5 - blz.5

De heer Ester (ChristenUnie)

Het wetsvoorstel kent geen evaluatiebepaling. Gezien het grote belang van de nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen, voor een goed pensioen voorde huidige en toekomstige generatie van gepensioneerden en voor de intergenerationele rechtvaardigheid, verzoekt mijn fractie om een degelijke en brede evaluatie van dit wetsvoorstel. Kan de staatssecretaris die toezeggen?

Handelingen I 2014-2015, nr. 14, item 12 - blz. 22

Staatssecretaris Klijnsma:

De motie op letter L van het lid Ester verzoekt om binnen drie jaar na de inwerkingtreding een breed en gedegen onderzoek te doen. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer, want ook ik vind het een goed idee om over drie jaar de thermometer er eens in te steken.


Brondocumenten


Historie