drs. H.J. Pijlman (D66) 1

Henk Pijlman (1955) was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Henk Pijlman was tot 13 juni 2023 vicevoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).


Anciënniteit

2926 dagen
(9 juni 2015 tot 13 juni 2023)