drs. H.J. Pijlman (D66) 1

Henk Pijlman (1955) is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Henk Pijlman is vicevoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).Personalia

 • geboren te Tjalleberd; gem. Heerenveen, 10 maart 1955
 • Getrouwd

 

woonplaats

 • Groningen, Groningen

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: De Raad van Advies is het klankbord voor de Dean van het conservatorium.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De commissie adviseert de provincie Groningen over de voorwaarden voor het houden van referenda en bewaakt het proces

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In opdracht van verschillende gemeenten in de provincie Groningen onderzoekt de RuG onder begeleiding van de commissie hoe gemeentes omgegaan zijn met Joods vastgoed na de Tweede Wereldoorlog.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De coöperatie beheert de infrastructuur van een deel van Schiermonnikoog waarop vakantiehuizen staan.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter van RvC Water Maatschappij Drenthe

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht houden op Raad van Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Pro VSO Groningen vertegenwoordigt 14 schoolbesturen die een toekomstperspectief ontwikkelen voor de Pro VSO scholen in de provincie Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Organisator van het Ekabinet urosonic Noorderslag festival.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: De commissie adviseerde de burgemeester en de gemeenteraad over de Kamplaan villa en schadeloosstelling van de nazaten van de vroegere Joodse eigenaren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder van dit kennisinstituut opgericht door de RuG Hanzehogeschool Groningen en bedrijven.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Energie valley bevordert de energietransitie in Noord Nederland en Noord Holland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter raad van toezicht Noord Nederlands Orkest.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor het besturen van de Hanzehogeschool Groningen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: Kennisinstelling van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen gericht op onderwijs en onderzoek om de duurzame energie te bevorderen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Advies aan het bestuur van de Eemsdelta.

   advieswerk: ja

   sector: Ruimtelijke ordening

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Het betreft het voorzittersoverleg van de universiteit van Groningen, de hogeschool van Groningen, het UMCG, de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Het overleg dient de samenwerking tussen de overheden en de kennisinstellingen.

  • beschrijving: Verbetering van de campus Groningen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: EPI is het kenniscentrum van de universiteit, hogeschool en ROC gericht op het vergaren van kennis rondom de aardbevingsproblematiek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Adviesorgaan voor de versterking van de regionale economie.

   advieswerk: ja

   sector: Economie

   bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee


Opleidingen

hoger beroepsonderwijs

 • Geschiedenis en Nederlands, lerarenopleiding "Ubbo Emmius" te Groningen

wetenschappelijk onderwijs

 • Geschiedenis en Fries, Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor het besturen van de Hanzehogeschool Groningen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: Kennisinstelling van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen gericht op onderwijs en onderzoek om de duurzame energie te bevorderen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Advies aan het bestuur van de Eemsdelta.

   advieswerk: ja

   sector: Ruimtelijke ordening

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Het betreft het voorzittersoverleg van de universiteit van Groningen, de hogeschool van Groningen, het UMCG, de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Het overleg dient de samenwerking tussen de overheden en de kennisinstellingen.

  • beschrijving: Verbetering van de campus Groningen.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: EPI is het kenniscentrum van de universiteit, hogeschool en ROC gericht op het vergaren van kennis rondom de aardbevingsproblematiek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Adviesorgaan voor de versterking van de regionale economie.

   advieswerk: ja

   sector: Economie

   bezoldigd: nee

 • Lid en plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen vanaf 16 september 2000 tot september 2004
 • Wethouder (van onderwijs, sport, cultuur en bestuurlijke vernieuwing) van Groningen vanaf 1 april 1990 tot 6 september 2000
 • Lid gemeenteraad van Groningen vanaf 17 april 1985 tot 6 september 2000
 • Leraar geschiedenis, Kamerlingh Onnes College te Groningen tot 1990

andere activiteiten

 • beschrijving: De Raad van Advies is het klankbord voor de Dean van het conservatorium.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De commissie adviseert de provincie Groningen over de voorwaarden voor het houden van referenda en bewaakt het proces

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De commissie adviseerde de burgemeester en de gemeenteraad over de Kamplaan villa en schadeloosstelling van de nazaten van de vroegere Joodse eigenaren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: In opdracht van verschillende gemeenten in de provincie Groningen onderzoekt de RuG onder begeleiding van de commissie hoe gemeentes omgegaan zijn met Joods vastgoed na de Tweede Wereldoorlog.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De coöperatie beheert de infrastructuur van een deel van Schiermonnikoog waarop vakantiehuizen staan.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter van RvC Water Maatschappij Drenthe

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht houden op Raad van Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Pro VSO Groningen vertegenwoordigt 14 schoolbesturen die een toekomstperspectief ontwikkelen voor de Pro VSO scholen in de provincie Groningen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezichthouder van dit kennisinstituut opgericht door de RuG Hanzehogeschool Groningen en bedrijven.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviesorgaan voor de Koninklijke Avebe. Bedrijf gespecialiseerd in zetmeel en eiwitten dat internationaal opereert.

  advieswerk: ja

  sector: Economie

  bezoldigd: ja

  toelichting: Bezoldiging gaat naar Hanzehogeschool Groningen.

 • beschrijving: Organisator van het Ekabinet urosonic Noorderslag festival.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Energie valley bevordert de energietransitie in Noord Nederland en Noord Holland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter raad van toezicht Noord Nederlands Orkest.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Lid hoofdbestuur D66 vanaf 1986 tot 1990
 • Fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Groningen vanaf 1986 tot 1990
 • Lid bestuur D66, afdeling Groningen vanaf 1981 tot 1985


Onderscheidingen

buitenlandse onderscheidingen

 • Honoury president Wuri, 1 juni 2019

overige onderscheidingen en prijzen

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 6 september 2000
 • Ereburger gemeente Groningen, 17 december 2020
 • Plaquette in brons Rijks Universiteit Groningen, 17 december 2020
 • Henk Pijlman Innovatie prijs, 17 december 2020
 • Honoury president Hanseatic Leaque of Universities, 1 mei 2020
 • Hanze penning van verdienste, 17 december 2020
 • Ehre senator Hochschule Bremen, 1 november 2005

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • betaald door: Provindie Fryslân

  waarde: onbekend


Anciënniteit

2910 dagen
(9 juni 2015 tot heden)