Mr. N.J.J. van Kesteren (CDA)mr. N.J.J. van Kesteren (CDA) 1

Niek Jan van Kesteren (1952) is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 28 september 2021 voorzitter van de fractie.

De heer Van Kesteren was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) en van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).Personalia

 • geboren te Katwijk, 31 augustus 1952
 • gehuwd

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon (3 kleinkinderen)

 

woonplaats

 • Katwijk, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Adviseur PlantNet International vanaf 31 maart 2021
 • Voorzitter Nederlandse Raad voor Training en Opleiding vanaf 18 juni 2020
 • Bestuurslid Nederland Onderneemt Maatschappelijk ! vanaf 1 juli 2019
 • Voorzitter Economic Board Noord Nederland (opvolger van Noordelijke Innovation Board) vanaf 1 april 2018
 • Lid Raad van Commissarissen van de KNVB Betaald Voetbal vanaf 4 september 2017
 • Adviseur PP Groep vanaf 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Advies Meines en Holla vanaf 1 juni 2016
 • Voorzitter "De normaalste zaak" vanaf 2016
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk vanaf 2014
 • Ere-voorzitter FC Rijnvogels vanaf 2014
 • Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk vanaf 2001

afgesloten

 • Voorzitter Greenport Holland vanaf 1 juni 2016 tot 31 maart 2021
 • Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 1 juni 2016 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Noordelijke Innovation Board vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2018
 • Lid Raad van Toezicht Stichting De Noordzee vanaf 2015 tot 1 september 2021
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Defensiemuseum vanaf 2015 tot 14 december 2016
 • Adviseur adviseur Calder Holding vanaf 2013 tot 1 juni 2021
 • Algemeen directeur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 2012 tot 1 juni 2016
 • Algemeen directeur VNO-NCW vanaf 1999 tot 1 juni 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Middelbare school: Handelsschool en HBS, vanaf 1 september 1964 tot 1 juni 1971

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands Recht RU Leiden, vanaf 1973 tot 1979

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Algemeen directeur VNO-NCW vanaf 1999 tot 1 juni 2016
 • Directeur Sociale Zaken VNO-NCW vanaf 1996 tot 1999
 • Directeur sociale zaken NCW vanaf 1991 tot 1996
 • Beleidssecretaris Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) vanaf 1987 tot 1991
 • Ambtenaar ministerie van Defensie vanaf 1979 tot 1987
 • Militaire dienst vanaf 1972 tot 1973
 • Journalist Leidse Courant en Binnenhof vanaf 1971 tot 1972

andere activiteiten

 • Adviseur PlantNet International vanaf 31 maart 2021
 • Voorzitter Nederlandse Raad voor Training en Opleiding vanaf 18 juni 2020
 • Bestuurslid Nederland Onderneemt Maatschappelijk ! vanaf 1 juli 2019
 • Voorzitter Economic Board Noord Nederland (opvolger van Noordelijke Innovation Board) vanaf 1 april 2018
 • Lid Raad van Commissarissen van de KNVB Betaald Voetbal vanaf 4 september 2017
 • Adviseur PP Groep vanaf 1 januari 2017
 • Voorzitter Greenport Holland vanaf 1 juni 2016 tot 31 maart 2021
 • Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 1 juni 2016 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Advies Meines en Holla vanaf 1 juni 2016
 • Voorzitter Noordelijke Innovation Board vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2018
 • Voorzitter "De normaalste zaak" vanaf 2016
 • Lid Raad van Toezicht Stichting De Noordzee vanaf 2015 tot 1 september 2021
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Defensiemuseum vanaf 2015 tot 14 december 2016
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk vanaf 2014
 • Ere-voorzitter FC Rijnvogels vanaf 2014
 • Adviseur adviseur Calder Holding vanaf 2013 tot 1 juni 2021
 • Algemeen directeur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 2012 tot 1 juni 2016
 • Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk vanaf 2001
 • Adviseur Waterland, tot maart 2015
 • Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht, tot januari 2015
 • Voorzitter FC Rijnvogels, tot oktober 2014
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Katwijk, tot augustus 2014
 • Lid Raad van Commissarissen Catalpa /Estro, tot december 2011

Partijpolitieke functies

 • Vice-fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 november 2017


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

2419 dagen
(9 juni 2015 tot heden)