Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 33752, Z

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Nederlandse vermogensverdeling

De SP-fractie ziet bij nader inzien ervan af om de correspondentie voort te zetten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren