Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 7 mei 2015 in reactie op commissiebrief van 15 april 2015 (verslag schriftelijk overleg, 33253, R)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer