Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- 34000 VI, AB

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de datum waarop de tussenrapportage van de Commissie onderzoek oorzaak kostenstijgingen gesubsidieerde rechtsbijstand naar de Kamer kan worden gestuurd

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 mei jl. (34000, AB), waarin hij laat weten dat de Commissie onderzoek oorzaak kostenstijgingen gesubsidieerde rechtsbijstand niet kan voldoen aan het verzoek om de tussenrapportage al op of rond 15 mei jl. uit te brengen, welk verzoek de commissie deed bij brief van 25 februari jl. (34000 VI, Z). De commissie besluit bij de staatssecretaris te informeren naar de datum waarop zij de tussenrapportage dan wel tegemoet kan zien. De staf concipieert een conceptbrief met deze strekking.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren