Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 34108

Wet aanpak schijnconstructies

Inbreng voor het verslag wordt - uiterlijk vrijdag 1 mei 2015 - geleverd door de fractie van de PvdA (Sent). De commissie stelt voor het wetsvoorstel onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding op 26 mei 2015 plenair te behandelen. Over de wijze van behandeling wordt op 19 mei nader gesproken.

De commissie zal op 19 mei - na fractieberaad - spreken over eventuele hervatting van de behandeling van wetsvoorstel 33623 - Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren