Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 33752, Z

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Nederlandse vermogensverdeling

De commissie bespreekt de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april jl. op de brief van de commissie van 13 maart jl. (33752, Z), met nadere vragen van de fracties van PvdA en SP. Het lid Reuten (SP) geeft aan dat zijn fractie overweegt de correspondentie over de Nederlandse vermogensverdeling voort te zetten. Eventuele inbreng wordt 19 mei 2015 geleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren