Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, AC

Brief inzake aanbieding rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 31 maart 2015 (31145, AC). Zij besluiten deze brief te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel ter aanpassing van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering gelet op de door de rechter buiten werking verklaarde Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren