Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Visie curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.(33253, E)

Verslag mondeling overleg 10 maart 2015 (33253/29247, Q)

De conceptbrief naar aanleiding van het mondeling overleg zal door het lid Flierman (CDA) worden aangevuld. De brief zal niet namens de leden van de VVD-fractie worden verstuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer