Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

- 33873

Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie brengt blanco eindverslag uit en beraadt zich op een voorstel voor plenaire afhandeling.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman