Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- 34000 IX, B

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van Financiën van 20 maart 2015 op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 IX, B). De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen inzake de status van de toezeggingen en de te hanteren deadlines. De toezeggingen T01407, T01457, T01579, T01654, T01725, T01864, T01952 en T01956 worden als voldaan aangemerkt, en de toezeggingen T01528 en T01580 worden als deels voldaan aangemerkt. De commissie zal de minister per brief informeren over haar besluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren