Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI) (T02051)

- Rondvraag

Op voorstel van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie een brief te richten aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over uitvoering van de motie-Strik c.s. over de ratificatie van drie protocollen (33750 VI, M) en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren