Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (33.273)

- 34100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2015.

Het (besloten) gesprek met vertegenwoordigers van DNB en Zorgverzekeraars Nederland, waartoe de commissie op 3 maart jl. besloot, zal plaatsvinden op 21 april 2015, van 16.30 tot 17.30 uur.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren