Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- T01935, toezegging Cao-loon

Brief minister SZW van 9 februari 2015 met de derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (34000 XV, E en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren