Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)

- Planning pakket Belastingplan 2016 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit het College van Senioren voor te stellen de Algemene Financiële Beschouwingen te laten plaatsvinden op 17 november 2015.

Ten aanzien van de planning van de behandeling van het pakket Belastingplan 2016 stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 november 2015 en de plenaire behandeling (onder voorbehoud) te laten plaatsvinden op 14/15 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren