Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)

- Rondvraag

Het lid Terpstra (CDA) attendeert de commissie erop dat de naheffing die Nederland als gevolg van de herberekening van EU-afdrachten moest betalen, onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2014 (34085 V), een wetsvoorstel dat door de commissies BDO en EUZA schriftelijk is voorbereid en dat op 31 maart 2015 plenair wordt behandeld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren