Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (33.273)

- 34100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van het gesprek met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland over de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars, waartoe de commissie op 3 maart 2015 besloot.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren