Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)

- 34085 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota)

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 17 maart 2015 dan wel op 31 maart 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz