Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- T02034

Toezegging Solvabiliteitsvereisten zorgverzekeraars (34.000)

De commissie bespreekt de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (34.000, L) en acht de toezegging voldaan. Naar aanleiding van deze brief besluit zij vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren