Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- Mededelingen en informatie

De commissie I&A/JBZ stemt ermee in dat het mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over dataretentie (zie correspondentie in kamerstukdossier 31145), gepland voor 3 maart 2015, wordt verplaatst en kan zich verder vinden in het voorstel van de commissie V&J om dit overleg op 17 maart 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren