Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, AB

Verslag van een schriftelijk overleg inzake ongeldigheid van de richtlijn dataretentie; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissies nemen kennis van de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 februari 2015 op de brief van de commissies van 9 december 2014 (31145, AB). Deze reactie vormt voor de commissies aanleiding om de minister voor een mondeling overleg uit te nodigen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren