Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Regeldruk in de zorg

Brief van de minister van VWS van 27 januari 2015 in reactie op brief van 8 december 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, O)

De commissie neemt de brief van 27 januari 2015 (33253, O) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer