Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 27 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)

- 34085 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst).


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz