Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)

- 34085 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota)

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 januari 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz