Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- 34000 VI, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering motie-Franken c.s. (33750 VI, H); Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie stelt een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) vast, met daarin enkele nadere vragen van de fractie van CDA en SP, mede namens de fractie van PVV, naar aanleiding van het schriftelijk overleg onder Kamerstuk 34000 VI, G. In de brief wordt verzocht de antwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting V&J 2015 te kunnen ontvangen.

- 34000 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie (V&J) 2015 te houden op 13 januari 2015.

De commissie stelt voorts een door de fractie van GroenLinks geinitieerde conceptbrief aan de staatssecretaris van V&J vast, met vragen en opmerkingen naar aanleiding van de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten in collectieve klachten CEC en FEANTSA tegen Nederland over de opvang van uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen. In de brief wordt verzocht de antwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting V&J 2015 te kunnen ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren