Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)

- 34000 VI, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering motie-Franken c.s. (33750 VI, H); Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie bespreekt het schriftelijk overleg inzake uitvoering motie Franken c.s. (33750 VI, H) en besluit in nader schriftelijk overleg te treden. De leden van de fracties van de SP en het CDA leveren hiervoor een inbreng.

- Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat het zich laat aanzien dat het plenaire debat over de begroting van Veiligheid en Justitie niet op 15/16 december gevoerd kan worden. Voorgesteld wordt het debat dan op 20 januari 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren