Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, AA

Brief inzake reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissies bespreken de conceptbrief aan de minister van V&J inzake reactie kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie. De commissievraag wordt op verzoek van de fractie van de PVV aangepast. De leden van de fracties van de VVD en van de SP sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van het CDA.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren