Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierziektebeleid (29.683)

- Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten

Brief van de minister van Economische Zaken van 20 november 2014 (Kamerstukken 1/2 2014-2015, 29683, B/191)

De brief van de minister van EZ wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer