Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Rondvraag

Het lid Postema zal na de jaarwisseling de commissie een voorstel doen betreffende het regelen van een gesprek met DNB en zorgverzekeraars over het onderwerp van de aangehouden motie 34000, H, over onderzoek naar de mogelijkheden om de solvabiliteitsvereisten binnen de kaders van Solvency-II-richtlijn meer in lijn te brengen met de feitelijke risico's van zorgverzekeraars


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren