Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX)

- 34000 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

- Rondvraag

Het lid Postema zal na de jaarwisseling de commissie een voorstel doen betreffende het regelen van een gesprek met DNB en zorgverzekeraars over het onderwerp van de aangehouden motie 34000, H, over onderzoek naar de mogelijkheden om de solvabiliteitsvereisten binnen de kaders van Solvency-II-richtlijn meer in lijn te brengen met de feitelijke risico's van zorgverzekeraars


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren