34.085 V

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.085 V, nr. 1) is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA en de SP stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 31 maart 2015. Tijdens het debat is de motie-Van Strien (PVV) c.s. over het verschaffen van duidelijkheid over de BNI cijfers van alle EU-lidstaten (EK 34.085 V, D) ingediend. Het wetsvoorstel is op 7 april 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. De motie-Van Strien is op 7 april 2015 aangehouden op verzoek van de indiener. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2014

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

21