Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, AA

Brief inzake reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissie bespreekt de brief van de minister van V&J d.d. 18 november 2014 en besluit in schriftelijk overleg te treden. Een conceptbrief zal worden besproken op 9 december 2014.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren