Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- T01933

Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie neemt de brief van 12 november 2014 (33623, I) voor kennisgeving aan. Toezegging T01933 kan als voldaan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren