Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Rondvraag

a. Naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA) tijdens de commissievergadering van 11 november jl., stelt de commissie vast dat de aangekondigde visie op curatieve zorg in krimpgebieden aanvankelijk zou verschijnen 'voor de zomer' van 2014 (33253, H), vervolgens is uitgesteld tot 'na de zomer' van 2014 (33253, I) en dat thans onduidelijk is wanneer het stuk aan de Kamers zal worden aangeboden.
De commissie besluit dit onderwerp te agenderen zodra nieuwe informatie over het te verwachten tijdstip van publicatie van dit document beschikbaar is.
b. Voorafgaand aan de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33891 (Wet langdurige zorg) zal een petitie worden aangeboden. De commissieleden zullen daarvoor nog een uitnodiging ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer