Chinese CPPCC delegatie bezoekt Eerste KamerOp dinsdag 11 november 2014 bracht de heer Du Qinglin, vicevoorzitter van het Nationale Comité van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), met zijn delegatie een bezoek aan de Eerste Kamer. De CPPCC is een adviserend orgaan in de Volksrepubliek China dat in relatie tot het Nederlandse politieke systeem het meeste overeenkomt met een senaat. De heer Du Qinglin werd ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, waarna hij een ontmoeting had met senatoren Van der Linden (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Reuten (SP), Van Boxtel (D66), Ganzevoort (GroenLinks) en Martens (CDA) onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van de Eerste Kamer Hans Franken. Aansluitend volgden een bezichtiging van de plenaire zaal van de Eerste Kamer en een diner.

Tijdens de ontmoeting met de Voorzitter van de Eerste Kamer is gesproken over de goede betrekkingen tussen beide landen en over de Nieuwe Zijderoute die de Chinese President Xi Jinping in 2013 presenteerde. Daarnaast wisselden de gesprekspartners kennis uit over de beide instituties en spraken zij over eerdere bilaterale bezoeken tussen de CPPCC en de Eerste Kamer. Over de ontmoeting zei Voorzitter Broekers-Knol dat ze geloofde dat deze opnieuw de vriendschap en de constructieve samenwerking tussen de Volksrepubliek China en Nederland heeft bevestigd. De Voorzitter sprak daarnaast haar wens uit voor blijvend contact en dialoog tussen de CPPCC en de Eerste Kamer en voor versterkte samenwerking op politiek, economisch en cultureel gebied tussen de China en Nederland.

Tijdens de ontmoeting met de leden uitte de heer Du Qinglin meermaals zijn waardering voor het feit dat Nederland, nu ruim veertig jaar geleden, als een van de eerste landen de Volksrepubliek China heeft erkend. Hij sprak over de relatie tussen de twee landen met termen als partnerschip, mutual understanding and trust en prees de enorme handelsomvang tussen beide landen. Daarover zei Eerste Kamerlid Van Kappen dat Nederlanders ook wel "the Chinese of the West" worden genoemd.

Het gesprek met de leden focuste zich met name op landbouw en bescherming van het milieu. Er werden vragen gesteld over lange termijn oplossingen voor het enorme milieuverontreinigingsprobleem in China en het samenwerkingspotentieel tussen China en Nederland op dit gebied. Hierop antwoordde de heer Du dat door de snelle economische groei in China inderdaad enorme problemen zijn ontstaan op dit gebied en er momenteel maatregelen worden getroffen om het bewustzijn bij het publiek hierover te vergroten en om meer wetten en regels te implementeren. Ook worden Chinese provincies aangemoedigd de krachten te bundelen om de problemen samen op te pakken. Het lid Reuten noemde milieuverontreiniging een gedeeld probleem, omdat ook Nederland hier sterk mee te maken heeft. Aan Nederlandse zijde werden door de leden Van der Linden en Van Kappen diverse high tech oplossingsrichtingen benoemd die wellicht ook voor China interessant zouden kunnen zijn, zoals het SolaRoad initiatief (een weg bestaande uit zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt) en high tech toepassingen in de aardappelindustrie. Na afloop van de ontmoeting heeft de Chinese delegatie meer informatie gevraagd over deze twee Nederlandse initiatieven. Ook is, op initiatief van het lid Van Boxtel, de samenwerking op landbouw en milieu gebied tussen Chinese en Nederlandse universiteiten besproken. Er was overeenstemming dat technische samenwerking tussen universiteiten veelbelovend is voor de toekomst. De heer Du prees in dat licht de Nederlandse "innovative and enterprising spirit"


Deel dit item: