Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Brief van de minister van Financiën d.d. 10 november 2014 inzake beantwoording vragen ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen

Het Lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren