Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 28 oktober 2014




Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van een notitie over tweekamerstelsels; Miljoenennota 2015

De commissie concludeert dat het initiatief met betrekking tot de behandeling van de notitie over tweekamerstelsels (34000, C) bij het College van Senioren ligt en besluit de notitie niet te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman