Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 34000, E

Motie-Kox (SP) c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter; Miljoenennota 2015

De commissie bespreekt de follow-up die zij aan de motie-Kox c.s. wenst te geven. Zij besluit voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een bijeenkomst met deskundigen te organiseren, teneinde geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter. Over de nadere invulling van het overleg (datum, vraagstelling, uit te nodigen organisaties etc.) wordt in de eerstvolgende vergadering besloten.
Vooruitlopend op het in procedure nemen van 34000 VI, begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 stelt de commissie voor (onder voorbehoud) het begrotingsdebat te voeren op 15/16 december 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren