Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Voorbereiding Algemene Financiële Beschouwingen

De fractie van de SP maakt haar voornemen bekend tot het leveren van inbreng, uiterlijk op dinsdag 4 november 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren