Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- 33846

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 4 november 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman