Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Rondvraag

Het lid De Graaf (D66) brengt de onlangs ontvangen notitie over het tweekamerstelsel ter sprake (34000, C). De commissie besluit op 28 oktober 2014 de procedure te bespreken, waarbij de besluitvorming in het College van Senioren wordt betrokken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman